Klintonas atsiprašė už su žmonėmis darytus eksperimentus (EN)

Istorija kartojasi… amžinasis ratas sukasi, o žmogus kiekvieną kartą nustemba gavęs kotu į nosį.

1995 metais Prezidentas Klintonas atsiprašė išgyvenusiųjų ir šeimų, kurios nežinodamos dalyvavo vyriausybės remiamuose radiaciniuose eksperimentuose. Buvo atskleista apie 4 000 slaptų tyrimų vykusių iki 1974 m.

Minėtu laikotarpiu slapta buvo atlikta daugybė tyrimų, siekiant padėti suprasti radiacijos keliamą pavojų darbuotojams, dirbusiems kuriant atominę bombą. Tai buvo gerokai anksčiau, nei tapo įprasta medicininių tyrimų dalyviams duoti „informuotą sutikimą“, kuriame išdėstoma dalyvavimo rizika ir nauda.

Tuomet Klintonas teigė, kad kai kurie tuo laikotarpiu atlikti eksperimentai „buvo neetiški ne tik pagal šiandieninius, bet ir pagal to meto standartus. Jie neatitiko nei mūsų nacionalinių vertybių, nei žmogiškumo kriterijų.“