Getas (įgarsinta lietuviškai)

… nėra žodžių nupasakoti šią 20’tojo amžiaus tragediją…, tema kuri tapo vėl aktuali šių dienų įvykių akivaizdoje.
Šis filmas – ištisa dokumentika. Kraujas stingsta suvokiant, jog tai darė žmonės, tokie kaip mes. O dar didesnė masė žmonių tiesiog žiūrėjo…

Tai turėtų būti privaloma ir plačiai apžvelgiama tema mokyklos istorijos programoje. Ir ne tiek pačių žydų istorija – kiek tų kurie sugebėjo tapti žvėrimis ir vykdyti protu nesuvokiamus žiaurumus.
____
Atkreipkite dėmesį į įvykių vystymosi dėsningumus – tada ir dabar. Ne tiek faktinių veiksmų panašumu, bet daugiau savo esme, tikslais ir rezultatu.

Ir jei kam atrodo, kad dabar žmonės pasikeitė, iki tokių įvykių nebus prieita – vertėtų galvoti iš naujo. Pilnas internetas ženklų lygiai tokių pačių kokie buvo ir tada – vidinė neapykanta, dalinimas į grupes, niekinimas, atskirtis, ženklinimas, darbų netekimas…